This page is hosted for free by cba.pl, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 5.83 PLN.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
Start Zasady stanowienia prawa

Statystyki

Użytkowników : 1
Artykułów : 1369
Odsłon : 979678

Zasady stanowienia prawa Drukuj
Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy (art. 40.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).
Organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:
1)wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,
2)organizacji urzędów i instytucji gminnych,
3)zasad zarządu mieniem gminy,
4)zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Aktami prawa miejscowego są uchwały rady gminy i zarządzenia wójta gminy.

Projekt aktu prawnego pod względem merytorycznym i redakcyjnym opracowuje rzeczowo właściwy pracownik Urzędu , a za jego redakcję odpowiada kierownik referatu. Projekty opracowanych aktów prawnych powinny zawierać:
1) tytuł (oznaczenie rodzaju aktu, datę i ogólne określenie przedmiotu aktu),
2) podstawę prawną,
3) postanowienia merytoryczne,
4) postanowienia o wejściu w życie aktu prawnego,
5) postanowienia uchylające lub zmieniające, jeżeli normuje dziedzinę spraw uprzednio uregulowanych.
Projekty aktów prawnych wymagają uzgodnienia z sekretarzem gminy, radcą prawnym i skarbnikiem gminy, jeśli dotyczą budżetu lub wywołują skutki finansowe.
Do projektu aktu prawnego załącza się uzasadnienie wyjaśniajace celowość lub potrzebę jego wydania.

Prawo zgłaszania projektów uchwał posiada:
1) wójt gminy,
2) komisje rady gminy,
3) radni w liczbie co najmniej 3 osób,
4) kluby radnych.

Zaopiniowany i zaaprobowany projekt aktu prawnego przedkłada się do akceptacji wójtowi gminy lub do podjęcia radzie gminy.
Przed podjęciem uchwały przewodniczący rady gminy kieruje projekt do zaopiniowania do właściwych merytorycznie komisji rady gminy.
Projekty aktów prawnych opracowywane są na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn 20.06.2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz.U. z 2002 r. Nr 100 poz. 908).

Podjęte przez radę gminy uchwały rejestrowane są w rejestrze uchwał rady gminy prowadzonym przez biuro rady. Komplet egzemplarzy podjętych uchwał rady gminy w terminie 7 dni przekazywany jest Wojewodzie Mazowieckiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Ostrołęce, jeśli podjęte uchwały dotyczą spraw finansowych.
Podpisane przez wójta gminy zarządzenia rejestrowane są w rejestrze zarządzeń wójta gminy prowadzonym przez Referat Organizacyjny.
Podjęte akty prawne Referat Organizacyjny przekazuje do realizacji właściwym referatom urzędu gminy i gminnym jednostkom organizacyjnym.

Przepisy gminne ogłasza się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie (ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych- Dz.U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449 z późn. zm.).

Zbiór przepisów gminnych udostępnia się do powszechnego wglądu (art. 28 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych- Dz.U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449 z późn. zm.) w siedzibie urzędu lub poprzez stronę internetową BIP urzędu gminy.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449 z późn. zm.) od 1 stycznia 2010 r. na stronach BIP urzędu gminy udostępnia się do powszechnego wglądu także Dzienniki Ustaw i Monitor Polski (aby dowiedzieć się więcej proszę wybrać odpowiednią zakładkę (RCL) z menu po lewej stronie).

 

Wytworzył: Andrzej Podrez
Data informacji: 2011-01-27 21:28:31
Opublikował: Andrzej Podrez
Data publikacji: 2011-01-27 22:36:40
Odsłon: 3795
Dziennik zmian
 

Strona korzysta z "ciasteczek" do statystyk i personalizacji strony. Jesli chcesz sie dowiedziec wiecej, zobacz nasze zasady bezpieczenstwa.

Akceptuje ciasteczka na tych stronach.
Pliki cookies na naszych stronach